Zooma in
Zooma ut
Välkommen till Busskortskoll

Här kan du få reda på om du har rätt till busskort enligt den beräkningsmodell som Umeå kommun använder sig av. Den röda zonen som visas när du valt skola, anger ett 6 kilometers avstånd från vald skola via väg och kommunalt cykelvägnät. Om din adress är utanför den röda zonen bedöms du vara berättigad till busskort.

  1. Välj den skola du ska gå på/går på. Fältet för adressökning tänds.
  2. Skriv in din bostadsadress i fältet.
  3. Klicka på "Hitta".
  4. Via ett popup-fönster får du direkt information om du bedöms vara berättigad busskort eller inte.
  5. Utifrån bedömningen i kartan väljer du om du vill ansöka om busskort eller inte. Om du ska gå på/går på en kommunal skola gör du din ansökan direkt via kartan. Om du ska gå/går på en friskola kontaktar du din skola för att ansöka om busskort.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter
Hitta

Du bedöms ha rätt till busskort.

Ansök här

Ansök genom att kontakta din skolaDu bedöms inte ha rätt till busskort.

Om du ändå vill göra en ansökan kontaktar du Servicecenter/Informationen på din skola.

Om du ändå vill göra en ansökan mejlar du skolkontoret@umea.se. Ange ditt namn, din skola och den adress som ansökan gäller (din eller din vårdnadshavares adress) i mejlet.