Idag 02 december är biblioteksbussen här

Sörmjöle skola och förskola 09:00 - 11:15
Tomtebo, förskolan Blåkulla 13:00 - 14:00
Degernäs 319 14:30 - 15:40
Norrböle 45 16:00 - 16:10
Norrmjöle, Skatenvägen 23 17:00 - 18:00
Strömbäck, folkhögskolan 18:10 - 18:50
Ström 256 19:00 - 19:30