Zooma in
Zooma ut

Earth Hour 2021

Behåll lampan på om du vill, men anta utmaningen och lova en förändring som på riktigt kan minska klimatavtrycket i ditt liv. Tillsammans blir vi klimatneutrala - det nya normala.

Avge ett klimatlöfte inom:

Mina dagliga resor

Resande med bil står för 20 % av Umeås totala utsläpp av växthusgaser.

Jag lovar att

Jag lovar att börja köra elbil

Umeå finns det 56 000 bilar. 50 000 drivs med bensin eller diesel. Det blev dubbelt så många laddbara bilar 2020 jämfört med året innan.
När planerar du att byta ut din bensin/dieselbil till en elbil?
Hur långt kör du per år? (11 481 km)
km
Vad går din bil på för bränsle i dag?


Besparing upp till [kg CO2e/år]


Vill du att andra ska se ditt delningsförslag

Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: umea.se/gdpr

Placera ditt löfte i det område du bor, arbetar eller studerar

Jag lovar att börja åka mer kollektivt efter pandemin

Bussåkandet i Umeå ökade stadigt Innan pandemin. Många lokalbussar går även på el.
Hur många resor till och från jobbet/skolan/annat planerar du att åka buss?
Hur långt har du till jobbet/skolan/annat som du kan åka buss till? (15 km)
km

Besparing upp till [kg CO2e/år]


Vill du att andra ska se ditt delningsförslag

Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: umea.se/gdpr

Placera ditt löfte i det område du bor, arbetar eller studerar

Jag lovar att börja gå och cykla mer

I Umeå finns det över 248 km gång och cykelvägar att cykla och gå på.
När planerar du att börja gå och cykla mer?
Hur många resor till och från jobbet/skolan/annat kommer du gå och/eller cykla per år?
Hur långt har du till och från jobbet/skolan/annat som du kan gå eller cykla till (15 km)
km

Besparing upp till [kg CO2e/år]


Vill du att andra ska se ditt delningsförslag

Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: umea.se/gdpr

Placera ditt löfte i det område du bor, arbetar eller studerar

Jag lovar att fortsätta arbeta hemifrån istället för att pendla med bil

9 av 10 som arbetat hemma under pandemin vill fortsätta göra det i framtiden.
Hur många dagar per år kan du jobba hemma? 50 dagar
Hur långt har du till och från ditt arbete? (15 km)
km

Besparing upp till [kg CO2e/år]


Vill du att andra ska se ditt delningsförslag

Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: umea.se/gdpr

Placera ditt löfte i det område du bor, arbetar eller studerar

Jag lovar att samåka mer

I Sverige färdas i snitt 1,2 personer per bil. Att samåka sparar miljö och plånbok.
Hur många resor till och från jobbet/skolan/annat kommer du samåka per vecka?
Hur långt har du till och från jobbet/skolan/annat som du kan gå eller cykla till? (15 km)
km

Besparing upp till [kg CO2e/år]


Vill du att andra ska se ditt delningsförslag

Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: umea.se/gdpr

Placera ditt löfte i det område du bor, arbetar eller studerar

Min bostad

Att minska energianvändningen och producera egen el är bra både ur klimatsynpunkt och för din plånbok.

Jag lovar att


Jag lovar att installera solceller på mitt tak

I Umeå har antalet solcellsanläggningar fördubblats flera år i rad. År 2019 fanns cirka 260 stycken
Hur stort tak har du där solceller skulle kunna installeras? (35 m²)
Åtgärden kommer jag göra:

Besparing upp till [kg CO2e/år]


Vill du att andra ska se ditt delningsförslag

Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: umea.se/gdpr

Placera ditt löfte i det område du bor, arbetar eller studerar

Jag lovar att energieffektivisera min bostad

Byggande och energi står för ca 20 % av Umeås totala utsläpp.
Jag bor i en:
Min bostad värms i huvudsak upp med:


Vilken effektivisering kommer du utföra?


Vilken effektivisering kommer du utföra?

Den här förändringen tänker jag göra år
Min bostads energianvändning? (15 000 kWh)
kWh

Besparing upp till [kg CO2e/år]


Vill du att andra ska se ditt delningsförslag

Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: umea.se/gdpr

Placera ditt löfte i det område du bor, arbetar eller studerar

Min mat

Maten står för 17 % procent av vårt klimatavtryck.

1 kg nötkött ger 37 ggr mer utsläpp än 1 kg bönor.

Jag lovar att äta mer vegetarisk mat

Jag kommer äta vegetariskt:
Från och med:

Besparing upp till [kg CO2e/år]


Vill du att andra ska se ditt delningsförslag

Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: umea.se/gdpr

Placera ditt löfte i det område du bor, arbetar eller studerar

Mina flygresor

Att resa med flyg ger stora direkta utsläpp av växthusgaser men det finns alternativ. Nedan kan du välja vad du kan göra.

Jag lovar att


Ersätta Inrikes flygresor

Utsläpp från Inrikesflyg står för ca 7% av svenska invånares flygresor
Jag planerar att ersätta X antal inrikes flygresor (enkel-resa) med tåg eller online möten:

Besparing upp till [kg CO2e/år]


Vill du att andra ska se ditt delningsförslag

Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: umea.se/gdpr

Placera ditt löfte i det område du bor, arbetar eller studerar

Ersätta/minska Utrikes flyg

Utsläppen från utrikesflyg har ökat och stod 2017 för 93 % av flygets utsläpp.
Inom Europa med X antal ggr/år
Utanför Europa X antal ggr/år

Besparing upp till [kg CO2e/år]


Vill du att andra ska se ditt delningsförslag

Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: umea.se/gdpr

Placera ditt löfte i det område du bor, arbetar eller studerar

Earth Hour Umeå

Sista helgen i mars släcks många lampor runt om i världen som en signal till världens ledare att agera. Symbolhandlingar i all ära, men det krävs mer för att få fart på klimatomställningen – och alla måste vara med. Kommunen, företagen, myndigheterna och alla vi som lever i Umeå måste agera nu.