UmeƄ Kommun
Zooma in
Zooma ut
Filtrera
Maximera
Visa alla
Bostäder Bostäder
Verksamheter Verksamheter
Trafik och Infrastruktur Trafik och Infrastruktur
Skola och Omsorg Skola och Omsorg
Parker Parker
Fritid Fritid

Fördjupad översiktsplan för I20-området

Tätortsutveckling på försvarets tidigare övningsområde. Förutsätter att försvarets verksamheter flyttar, vilket utreds 2019. Status: Pågående utredning