Kommunal höjdfix
Kommunal djupfix
Statlig höjdfix
Statlig stompunkt
Storpolygonpunkt
Polygonpunkt
Väggpunkt
Triangelpunkt
Sök GPS Filtrera punkter

Pilarna visar vad knapparna gör!

Visa inte igen

Rapportera fel

  • Återfinns ej
  • Punkten är ej brukbar/ej tillförlitlig
  • Punktens koordinater behöver kontrolleras
  • Punktbeskrivningen stämmer ej med verkligheten
max 500 tecken

Fyll i kontaktuppgifter om du vill ha återkoppling


max 200 tecken

max 200 tecken

max 200 tecken
max 200 tecken

Email adressen verkar inte vara skriven rätt!

Umeå kommun tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig är den nämnd som hanterar ditt ärende. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas, till exempel den lagliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna kommer sparas och vilka rättigheter du har på: umea.se/gdprRapport skickad